Contributie

De contributie gaat in na de eerste 3 gratis kennismakingsuren. De kosten bedragen:

Junioren = t/m 15 jaar

Senioren = vanaf 16 jaar

€ 30,00 per kwartaal
(1 les per week m.u.v. vakanties)
€ 40,00 per kwartaal
(1 les per week m.u.v. vakanties)

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €10,00.

De contributie zal per kwartaal automatisch door D.E.S. geïncasseerd worden. Daarom verzoeken wij u om bij aanmelding tevens de machtiging in te vullen. Bij het incasseren van de eerste contributie zal ook het inschrijfgeld geïncasseerd worden.

Indien u geen automatische incasso afgeeft, zal er bij ieder kwartaal €5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien u de machtiging wil intrekken, dienst u dit schriftelijk aan ons mede te delen.

Bondscontributie KNGU 2021

De bondscontributie wordt door de leden zelf betaald. Dit is een bedrag dat de vereniging moet afdragen aan de KNGU. Dit bedrag komt bovenop de contributie van de vereniging en zal door ons samen met de contributie worden geïnd.

Dit bedrag is variabel en wordt door de KNGU jaarlijks bepaalt. Dit bedrag zal elk kwartaal automatisch worden afgeschreven, samen met de contributie.

Voor het Seizoen 2022/2023 is de KNGU bijdrage € 5,95 voor junioren en € 7,35 voor senioren.

Opzegging

Lidmaatschap is voor ten minste één jaar (1 juli t/m 30 juni) en zal zonder opzegging voor 1 juni steeds automatisch met één jaar verlengd worden.

Een opzegging moet schriftelijk gedaan worden per email: ledenadministratie@des-elst.nl