Binnen onze vereniging gelden de volgende huisregels:

   1. Ouders/verzorgers verzoeken wij vriendelijk niet bij de les aanwezig te zijn. Dit geeft namelijk nogal wat onrust, met name als er meerdere ouders/verzorgers blijven. Is uw kind voor het eerst dan kunt u er natuurlijk bij blijven als uw kind dat prettig vindt.

   

   1. Zorg dat je omgekleed in de zaal aanwezig bent op aanvangstijd van jouw les. Ben je wat vroeger dan wacht je langs de kant van de zaal. Bij de lessen na 17 uur zal de buitendeur 5 minuten na aanvang van de les worden afgesloten.

   

   1. Je komt niet ongevraagd in het toestellenhok.

   

   1. Leden zijn bij demo’s, uitvoeringen en/of wedstrijden verplicht om de kleding te dragen die door de leiding is voorgeschreven. Deze kleding zal op eigen kosten moeten worden aangeschaft.

   

   1. Voor de selecties word je door de coördinatie benaderd. Je kunt alleen aan de selectie meedoen als je ook een normaal uur meedraait. Indien het om bepaalde redenen niet lukt om binnen onze vereniging een normaal uur mee te draaien, mag dit ook bij een andere vereniging. Er dienen dan wel bewijzen te worden overlegd van deelname elders.

   

   1. Als vereniging zijn wij gehouden aan de regels zoals worden bepaald door de KNGU, gemeente en Landelijke overheid. Dit betekend dat indien nodig wij verplichte regels ook bij ons voorschrijven.

   

  1. Lidmaatschap is voor ten minste één jaar (1 juli t/m 30 juni) en zal zonder opzegging voor 1 juni steeds automatisch met één jaar verlengd worden.Een opzegging, adreswijziging of wijziging van lesuren moet schriftelijk gedaan worden per email: ledenadministratie@des-elst.nl.

Met deze huisregels hopen wij e.e.a. prettig te laten verlopen voor onze leden. Het zou fijn zijn als u uw kind(eren) ook van deze huisregels op de hoogte wilt brengen.

Aanvullende regels tijdens de lessen zijn:

 1. Doe je haar vast in een staart of een knot.
 2. Verzoek bij voorkeur zwarte danskleding te dragen tijdens de lessen.
 3. Zorg ervoor dat je geen kauwgom in je mond hebt
 4. Jouw telefoon leg je op de bank bij de leiding en wordt tijdens de les niet gebruikt.
 5. We verwachten een serieuze en gemotiveerde inzet van iedereen.